Poradnik dla pracodawców” wymaga rewizji m.in. w odniesieniu do tych wszystkich kwestii, które zostały rozstrzygnięte w orzeczeniach sądowych inaczej, niż brzmi stanowisko organu nadzorczego - mówi dr Dominika Dörre-Kolasa, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski, członkini Społecznego Zespołu Ekspertów przy prezesie UODO, koordynującego prace nad poradnikiem dla pracodawców.

Dlaczego poradnik UODO dla pracodawców wymaga aktualizacji?
ikona lupy />
Dr Dominika Dörre-Kolasa, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski, członkini Społecznego Zespołu Ekspertów przy prezesie UODO, koordynującego prace nad poradnikiem dla pracodawców / nieznane

Publikacja „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców” wymaga rewizji m.in. w odniesieniu do tych wszystkich kwestii, które zostały rozstrzygnięte w orzeczeniach sądowych inaczej, niż brzmi stanowisko organu nadzorczego. Ponadto przez ostatnie sześć lat zdecydowanie zwiększyły się zarówno wiedza, jak i świadomość podmiotów stosujących przepisy o ochronie danych. W związku z tym zagadnienia, które były poruszane w początkowym okresie stosowania RODO, obecnie wywołują o wiele mniejsze wątpliwości pracodawców lub wręcz są dla nich oczywiste, jak np. to, czy należy spełniać obowiązek informacyjny wobec kandydatów do pracy. Dziś problemy są o wiele bardziej złożone, co nie oznacza, że w tym wydaniu poradnika kwestie fundamentalne zostaną pominięte.

Jaka jest koncepcja tych zmian?

Poradnik ma być w jak największym stopniu użyteczny dla pracodawców i odpowiadać współczesnym wyzwaniom, z którymi muszą się oni mierzyć. W związku z tym prezes UODO zdecydował się na włączenie w proces rewizji poradnika jego odbiorców dzięki otwartym konsultacjom społecznym. Ich celem jest zebranie uwag i sugestii, dzięki czemu poradnik w jak najpełniejszym stopniu będzie mógł spełniać swoją rolę. To, co zasługuje na szczególne podkreślenie, to jest pełna transparentność tego procesu. Z treścią zgłoszonych uwag będą mogły się zapoznać nie tylko osoby i podmioty, które są ich autorami, lecz każdy, kto jest zainteresowany poradnikiem. Po zakończeniu konsultacji wszystkie sugestie zostaną bowiem opublikowanie na stronie internetowej urzędu. Jest to bez wątpienia sytuacja precedensowa. Na tym etapie nie można oczywiście przesądzać, w jakim stopniu uwagi czy wątpliwości pracodawców zostaną uwzględnione w nowej wersji poradnika. Zamierzenie jest takie, aby było ich jak najwięcej, oczywiście na tyle, na ile się da, jeśli się weźmie pod uwagę to, że charakter tej publikacji ma być uniwersalny.

Jakiego poradnika możemy się spodziewać po zmianach?

Praca nad poradnikiem będzie miała charakter zespołowy, a zatem mogę powiedzieć tylko to, co ja będę rekomendować. W znacznie większym niż dotychczas stopniu powinny zostać poruszone kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych osób świadczących pracę na innych podstawach prawnych niż umowa o pracę.

Poza tym od strony wizualnej poradnik będzie musiał zostać unowocześniony, tak aby ułatwić korzystanie z niego. Chciałabym też, aby nasz zespół w określonych odstępach czasu weryfikował jego aktualność i w miarę potrzeby zgłaszał prezesowi UODO potrzebę zmian czy też dodania nowych kwestii. Życie co rusz dostarcza bowiem nowego materiału, a kiedy patrzymy na rozwój technologiczny, trudno oprzeć się wrażeniu, że wczorajsze nowości i związane z nimi dylematy już jutro staną się przeżytkiem. To jest bez wątpienia największe wyzwanie. ©℗

Rozmawiała Karolina Topolska