Z dniem 1 stycznia 2024 roku płaca minimalna wzrosła do kwoty 4.242 zł brutto. Nie jest to jednak ostatnia podwyżka w tym roku. Ile obecnie wynosi najniższa krajowa netto? Jakie koszty ponosi pracodawca? Jaka jest podstawa prawna podwyżki? Przeczytaj poniżej.

Płaca minimalna 2024 – ile wynosi najniższa krajowa brutto?

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2023 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku, z dniem 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wzrosło do kwoty 4.242 zł brutto. Oznacza to wzrost o 752 zł w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w roku 2023 (21,5 % wzrost).

Płaca minimalna 2024 – ile wynosi najniższa krajowa netto?

Netto to kwota "na rękę", czyli po odliczeniu:

  • składek na ubezpieczenie społeczne,
  • składki zdrowotnej,
  • zaliczki na podatek dochodowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez uwzględnienia PPK, dla pracownika po ukończeniu 26. roku życia, przy założeniu złożenia przez pracownika PIT-2 i osiąganiu przychodów z jednego stosunku pracy w miejscu swojego zamieszkania, w przypadku płacy minimalnej w wysokości 4.242 zł brutto pracownik otrzymuje około 3.221,98 zł „na rękę”​.

Płaca minimalna 2024 – jakie koszty ponosi pracodawca?

Pracodawca, który zatrudnia pracownika przy opisanym poziomie minimalnego wynagrodzenia ponosi obecnie w sumie (ze wszystkimi składkami) koszt w wysokości 5.110,76 zł.

Co zawiera ta kwota? Oprócz samego wynagrodzenia:

  • składkę emerytalną – 414,02 zł,
  • składkę rentową – 275,73 zł,
  • składkę na ubezpieczenie wypadkowe – 70,84 zł,
  • składkę na Fundusz Pracy - 103,93 zł,
  • składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 4,24 zł.

Płaca minimalna 2024 – jaka jest podstawa prawna podwyżki?

Wzrost płacy minimalnej w styczniu 2024 roku wynika z przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przewidują one dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz stawki godzinowej - na początek i środek roku. Kolejny wzrost płacy minimalnej nastąpi w lipcu 2024 roku.