Pobierający zasiłek w państwie UE po powrocie do Polski będzie mógł ubiegać się o pomoc w spłacie kredytu, pod warunkiem że zarejestruje się jako bezrobotny z prawem do zasiłku.
Niektóre osoby wracające z państw UE spłacają kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w Polsce. Często nie wiedzą, czy mogą się ubiegać o pomoc w spłacie takiego kredytu na podstawie ustawy z 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz.U. 115, poz. 962). Weszła ona w życie 5 sierpnia 2009 r.
Jak wyjaśnia Małgorzata Pawlak, dyrektor urzędu pracy w Poznaniu, jest to możliwe, jeśli zarejestrują się jako bezrobotni w polskim urzędzie pracy i jednocześnie nie mają takiego statusu w zagranicznym urzędzie. Bezrobotnym może być osoba, która m.in.: ukończyła 18 lat, ale nie więcej niż 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) i która nie ma żadnego źródła dochodów. Nie może też pracować, prowadzić działalności. Jednak posiadanie statusu bezrobotnego jest niewystarczające, żeby móc ubiegać się o pomoc.
– Bezrobotny musi mieć prawo do zasiłku – mówi Małgorzata Pawlak.
O przyznaniu osobie pracującej za granicą zasiłku decyduje dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy. Ustalając jej takie prawo, uwzględni okres pracy za granicą. Nasze prawo stanowi, że warunkiem otrzymania zasiłku jest m.in. wykonywanie pracy przez rok w ciągu półtora roku przed dniem złożenia wniosku w urzędzie pracy o zarejestrowanie takiej osoby jako bezrobotnej.
– Warunkiem jest, aby tzw. centrum interesów wnioskodawcy było w tym czasie w Polsce – mówi Wojciech Kamiński z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
Trzeba pamiętać, że posiadanie statusu bezrobotnego z prawem do zasiłku to tylko jeden z warunków ubiegania się o pomoc w spłacie kredytu. Pozostałe są wymienione w ustawie z 19 czerwca 2009 r.