Nadchodzi rewolucja kobiet w nauce i technologii

Kobiety stanowią połowę użytkowników rozwiązań proponowanych przez naukę i technologię, ale ich udział w ich tworzeniu był do tej pory nieadekwatnie niski. W ostatnim czasie jesteśmy świadkami wielkich zmian. Na całym świecie kobiety zaczynają odgrywać coraz większa rolę w obszarze STEM - Science, Technology, Engineering, Mathematics. Tej zmianie i sposobom jej przyspieszenia poświęcona będzie konferencja "Lean in STEM - Jak wspierać kobiety w nauce i technologii"?

Konferencja "Lean in STEM" odbędzie się 30-ego czerwca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, a jej organizatorami są Fundacja Edukacyjna Perspektywy, Ambasada USA i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Bedzie ona pierwszą w Polsce próbą odpowiedzi na pytania jak (i po co?) wspierać kobiety w STEM. I dlaczego jest ważne, aby robić to na wszystkich dostępnych poziomach: inicjatyw obywatelskich, polityki publicznej państwa w obszarze edukacji i aktywizacji potencjału społecznego oraz strategii odpowiedzialnego społecznie przemysłu i biznesu.

Podczas konferencji key-note speech wygłosi Andrea Jones z amerykańskiej agencji kosmicznej NASA - szefowa projektów promujących obszar STEM wśród dziewczyn i kobiet, ogłoszone zostaną także wyniki I. Ogólnopolskiego Rankingu Szkół STEM organizowanego przez miesięcznik "Perspektywy". Ranking ten wyróżni szkoły ponadgimnazjalne, które najlepiej nauczają w zakresie matematyki, fizyki, informatyki i chemii.

Sesje tematyczne i warsztaty dotyczyć będą wagi edukacji w obszarze STEM i potrzeby jej priorytetyzacji w polityce państwa, kluczowych problemów wspierania kobiet w nauce i technologii, sposobów rozbudzania informatycznych pasji dziewczyn oraz wkładu kobiet w tworzenie kultury innowacji. Program merytoryczny tworzyć będzie 40 znakomitych panelistek i panelistów z Polski, USA, Węgier, Irlandii i Ukrainy.

Konferencja będzie okazją do spotkania wspaniałych osób i instytucji wspierających dziewczyny/kobiety w nauce i technologii i stworzenia forum wymiany dobrych praktyk w tym zakresie.

Zapraszamy!

Program i rejestracja (do 18 czerwca, w zależności od dostępności miejsc): www.leaninstem.pl/konferencja

Partnerzy konferencji: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (Partner Rankingu STEM), Instytut Łączności - Polski Instytut Badawczy, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania.

Partnerzy technologiczni: Bosch, Cisco, P&G, Intel, SAP, Schneider Electric, Siemens, Vivus.

Patroni medialni: Dziennik Gazeta Prawna, TVP Regionalna, Sukces Pisany Szminką, Innpoland.pl, Perspektywy.