20 września 2022 r. rada rodziców szkoły podstawowej w gminie X przekazała na rachunek tej placówki kwotę 20 000 zł na wsparcie jej działań, m.in. na zakup przyrządów i pomocy naukowych, remont budynku itd. Środki te pochodzą z dobrowolnych składek rodziców uczniów uczęszczających do tej szkoły. Działania te mają charakter dobrowolny i nie stanowią wynagrodzenia z tytułu jakichkolwiek działań czy czynności szkoły podstawowej. Gmina X jest podatnikiem VAT czynnym i rozlicza VAT na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Szkoła podstawowa jest jej jednostką organizacyjną. Jak gmina powinna rozliczyć otrzymane środki na gruncie VAT?