Podobne stanowisko w sprawie innej firmy sprzątającej prezentowały wcześniej inne sądy, m.in. WSA w Bydgoszczy w prawomocnym wyroku z 26 października 2021 r. (sygn. akt I SA/Bd 433/21).
Sądy nie kryją, że inaczej byłoby, gdyby sprzątaniem i dezynfekcją zajmował się podmiot leczniczy świadczący usługę podstawową. Wówczas byłyby to usługi pomocnicze wobec usługi medycznej, dzięki czemu byłyby one, podobnie jak usługa podstawowa, zwolnione z VAT.