Jarosław Jurga, ekspert z zakresu rachunkowości budżetowej, certyfikowany księgowy
Sposób ewidencji operacji gospodarczych wynikających z realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” (dalej: rozporządzenie w sprawie programu „Aktywna tablica”) wynikał będzie przede wszystkim ze sposobu, w jaki zostaną zagospodarowane środki w ramach tego programu. Realizowane wydatki mogą dotyczyć zarówno zakupów majątkowych, jak i bieżących jednostki.