Zapytaliśmy o to Ministerstwo Finansów i poprosiliśmy jednocześnie o opinię eksperta. Z odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy z MF, jednoznacznie wynika, że polisa ubezpieczeniowa wykupiona przez gminę na samochód nie stanowi zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego „kredyty i pożyczki” wykazywanego w Rb-Z.
Trzeba jednak przypomnieć, że stanowisko ministerstwa nie jest wiążącym prawem. W praktyce zazwyczaj stosuje się sposób, jaki za właściwy uznaje regionalna izba obrachunkowa działająca na danym terenie. Wtedy można uniknąć ewentualnych wskazań do poprawy, bo co do zasady to właśnie każda RIO decyduje na swoim terenie o właściwych rozwiązaniach.