UOKiK zdecydował, że firma WEIP powinna zwrócić pieniądze za niesłusznie wystawione wezwania do zapłaty z powodu braku biletów parkingowych. Firma stosowała praktyki, które w ocenie urzędu okazały się niezgodne z prawem. Kto dostanie zwrot środków? Informujemy w tekście.

WEIP to operator komercyjnych parkingów, znajdujących się m.in. przy supermarketach, centrach handlowych i szpitalach. Jak poinformował UOKiK, było wiele skarg dotyczących działania parkingów na terenie całej Polski. Po przeprowadzonej wnikliwej analizie nakazano spółce WEIP zwrot klientom pieniędzy za niesłusznie wystawione wezwania do zapłaty z powodu braku biletu parkingowego.

Dlaczego mandaty były wystawione nieprawidłowo?

Opłaty dodatkowe nakładano nawet w takich sytuacjach, gdy klient w drodze reklamacji udowodnił, że miał bilet, ale przy sobie (a nie za szybą). Były również sytuacje, gdy wzywano do zapłaty kary, kiedy bilet spadł na wycieraczkę.

Spółka WEIP stosowała też w swoim regulaminie zapisy, które wskazywały, że w przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej zostanie wszczęte postępowanie windykacyjne i egzekucyjne. Informowano też, że za takie postępowanie zawsze będzie musiał zapłacić klient. UOKiK stwierdził, że tak kategorycznie brzmiące twierdzenie wprowadzało klientów w błąd i miało na celu wywołanie nieuzasadnionej obawy, której skutkiem było uiszczenie żądanych opłat.

Co jeszcze było nie tak?

Większość z kilku tysięcy reklamacji rocznie była odrzucana niesłusznie. Spółka miała też wprowadzać klientów w błąd również w kwestii sposobów składania reklamacji. Informowano, że można to zrobić jedynie poprzez formularz na stronie internetowej lub wysyłając list. W tym miejscu warto zaznaczyć, że reklamacja może mieć inną formę (np. mail lub złożona osobiście).

Kto otrzyma zwrot pieniędzy?

Wszyscy konsumenci, którzy po 1 stycznia 2020 r. otrzymali wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej, chociaż posiadali ważny bilet parkingowy z wypisanym numerem rejestracyjnym pojazdu. Oni mogą liczyć na zwrot środków, nawet jeśli ich reklamacje zostały wcześniej odrzucone.