Pomoc w spłacie złotowych kredytów hipotecznych będzie uzależniona od sytuacji finansowej kredytobiorcy. Koniec z wakacjami kredytowymi dla wszystkich.

Opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego projekt ustawy, zmieniający zasady pomocy kredytobiorcom, potwierdził listopadowe ustalenia DGP. Nowelizuje on dwie ustawy. Pierwsza to ustawa o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2452). Minister finansów, który jest wnioskodawcą projektu, sięgnął po narzędzie funkcjonujące od lat – Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, zmieniając parametry udzielanej pomocy. Obecnie przepisy pozwalają uzyskać z FWK zwrotne wsparcie finansowe na pokrycie rat kredytu przez maksymalnie 36 miesięcy. Projekt wydłuża ten czas do 40 miesięcy. Przewiduje też wzrost maksymalnej wysokości miesięcznie udzielanego wsparcia z 2 do 2,5 tys. zł. Poza pomocą w spłacie rat FWK oferuje też zwrotną pożyczkę na pokrycie pozostałej po sprzedaży kredytowanej nieruchomości części zadłużenia, do 100 tys. zł. Projekt wydłuża czas na spłatę wsparcia i pożyczki w równych, nieoprocentowanych ratach (z 144 do 200 rat). Pozwala też umorzyć 66 rat lub pozostałą do zwrotu kwotę wsparcia w wysokości do 33 tys. zł.

Zgodnie z projektem o wsparcie lub pożyczkę z FWK będą mogły wystąpić osoby, w przypadku których stosunek wydatków związanych z obsługą miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego będzie stanowił 40 proc. i więcej dochodu gospodarstwa domowego. Ewentualnie, gdy miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.). Do 30 grudnia 2023 r. było to 1552 zł dla gospodarstwa jednoosobowego i 1200 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Rządowy projekt nowelizuje też ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 414 ze zm.). Zgodnie z nim zawieszenie spłaty kredytu raz na kwartał przysługuje w przypadku, gdy średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD (rata do dochodu) za okres ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku przekracza 35 proc. Zgodnie z projektem zawieszenie w spłacie ma przysługiwać od 1 marca 2024 r.

Z informacji Związku Banków Polskich wynika, że dotychczas udzielane wakacje kredytowe służyły klientom głównie do nadpłacania zaciągniętych kredytów. Kwota nadpłat w 2022 r. przekroczyła 52 mld zł. ©℗