Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił pilotaż Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie. System ma usprawnić pracę urzędników, dzięki czemu, m.in., skróci się czas na wydawanie pozwoleń na budowę.

Każdy, kto budował, wie, jakie sterty dokumentów trzeba zanieść do urzędów. Te zaś muszą być przechowywane. Im większa inwestycja, tym więcej segregatorów. Książkę obiektu budowlanego oraz dziennik budowy można już założyć i prowadzić online. Kolejny krok to uruchomienie System Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie.

– Tony papieru i setki tysięcy papierowych przesyłek. Taką korespondencję co roku otrzymują organy architektoniczno-budowlane, które zajmują się administracyjną obsługą postępowań w budownictwie. Przyspieszenie i usprawnienie procesu budowlanego bez cyfryzacji są po prostu niemożliwe, a jeśli mieszkalnictwo w Polsce ma wejść na nowy, znacznie wyższy poziom, są niezbędne. System SOPAB nie tylko skróci czas uzyskiwania koniecznych przy inwestycjach pozwoleń, lecz także ułatwi zadanie urzędnikom, którzy uzyskają sprawne narzędzie codziennej pracy – przekonuje Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

Pilotaż obejmuje podstawową wersję systemu. Powinna ona pozwolić na elektroniczne tworzenie i obsługę dokumentów niezbędnych do prowadzenia inwestycji budowlanych. Początkowo zapowiadano więcej funkcjonalności.

– Zakładany efekt to usprawnienie i ujednolicenie postępowań organów architektoniczno-budowlanych i nadzoru budowlanego, a także oszczędność czasu dla inwestorów oraz wdrożenie pełnej cyfryzacji w skali całego administracji kraju – tak na początku roku mówiła Dorota Cabańska, główna inspektor nadzoru budowlanego.

W docelowej postaci SOPAB zakłada wiele rozwiązań ułatwiających przebieg procesu inwestycyjno-budowlanego.

– Między innymi koordynację działań wszystkich organów, które są zaangażowane w proces wydawania decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń poprzedzających złożenie wniosku o pozwolenie na budowę dla danej inwestycji. Wyeliminowanie konieczności przesyłania dokumentów papierowych (…) czy stały dostęp do statusu swojej sprawy bez konieczności wizyt lub telefonów do urzędu jedynie w wyznaczonych dniach i godzinach – przypomina Zespól Prawno-Regulaminowy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

SOPAB ma też automatycznie generować raporty GUS i GUNB czy publicznie udostępniać informacje o prowadzonych postępowaniach. Planowano, że wejdzie w życie w czerwcu, ale to się nie udało. Powodem opóźnienia jest odrzucenie przez sejmową komisję infrastruktury rządowego projektu prawa budowlanego. Jak przypominają inżynierowie z POIIB, pierwotne założenia tego systemu były bardzo ambitne i dawały nadzieję na rewolucję w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Cyfryzację do procesu budowlanego GUNB wprowadza od 2020 r. SOPAB ma być ostatnim etapem. Powinien zostać uruchomiony w podstawowej wersji w przyszłym roku.©℗