Kasyno może zakazać klientowi wstępu już w momencie stwierdzenia potencjalnej możliwości wpłynięcia przez niego na przypadkowość gry – wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Kasyno może zakazać klientowi wstępu już w momencie stwierdzenia potencjalnej możliwości wpłynięcia przez niego na przypadkowość gry – wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
Kobieta, której spółka prowadząca sieć kasyn zakazała wstępu do swoich lokali, wystąpiła z powództwem o ochronę dóbr osobistych. Domagała się cofnięcia tego zakazu, umożliwienia jej dostępu do pełnej oferty kasyna oraz zapłaty 1500 zł zadośćuczynienia. Prawomocny wyrok zapadł pod koniec 2022 r. Niedawno na portalu orzeczeń pojawiło się jego uzasadnienie.
Powódkę w świat gier hazardowych wciągnął narzeczony. Para zaczęła razem chodzić do kasyn pozwanej spółki i wkrótce zwróciła na siebie uwagę. Krupierzy podejrzewali, że narzeczeni przy grze w blackjacka stosują nieregulaminową technikę liczenia kart. Chociaż powódka zaprzeczała, kasyno ograniczyło jej liczbę partii, które może rozegrać, nakazało też częstsze tasowanie jej kart.
Kolejna odsłona sporu dotyczyła ruletki. W 2018 r. partner klientki, będąc w kasynie sam, przy użyciu aplikacji Messenger w telefonie wysyłał narzeczonej dane o wynikach gry, rozmieszczeniu kół do ruletki oraz rysach zauważonych na jednym z nich. Wieść o tym, że para wymienia się takimi informacjami, dotarła do kierownictwa kasyna. Niedługo potem kobieta nie została wpuszczona do innego lokalu tej spółki, a w kolejnym roku odmówiono jej prawa wejścia do dwóch innych kasyn tej samej sieci, ale w innych miejscowościach. Usłyszała, że zarząd spółki nałożył na nią i jej narzeczonego bezterminowy zakaz wstępu z powodu używania sprzętów elektronicznych w trakcie gry.
Sąd Okręgowy w Warszawie, który rozpatrywał pozew kobiety, zgodził się, że zarówno odmowa wstępu do kasyna, jak i wcześniejsze ograniczenie jej dostępu do oferty przez utrudnianie gry naruszają dobro osobiste w postaci wolności. Spór sprowadził do ustalenia, czy naruszenie to było bezprawne.
Z art. 22 ust. 4 ustawy o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 227) wynika, że podmiot prowadzący działalność w zakresie takich gier może odmówić wstępu osobie, która m.in. „stosuje techniki mogące wpłynąć na przypadkowość wyniku gry przez (…) posługiwanie się łącznością telefoniczną, radiową lub podobną, w celu sporządzania lub wykorzystania analiz przebiegu gry”.
W tej sprawie, według sądu pierwszej instancji, takie okoliczności nie zaszły. Powódka była jedynie bierną odbiorczynią wiadomości wysłanej przez narzeczonego, kasyno nie udowodniło zaś, by w jakikolwiek sposób ją wykorzystała. Sąd nakazał anulowanie zakazu wstępu i umożliwienie kobiecie dostępu do pełnej oferty kasyna. Za niezasadne uznał natomiast roszczenie o zadośćuczynienie – powódka nie wykazała, by odmowa wstępu do kasyna zrodziła u niej cierpienia fizyczne bądź negatywne przeżycia psychiczne.
Rozpatrując apelację spółki prowadzącej kasyna, Sąd Apelacyjny w Warszawie podzielił ustalenia sądu pierwszej instancji jedynie co do naruszenia dobra osobistego w postaci wolności. Za naiwne uznał tłumaczenia, że narzeczony wysłał powódce wiadomość o ruletce „z nudów”, przychylił się zaś do domniemania, że para współdziałała ze sobą „w celu znalezienia prawideł lub metod mogących wpłynąć na przypadkowość gry”. Wreszcie zupełnie inaczej zinterpretował przepis art. 22 ust. 4 ustawy o grach hazardowych.
„Przesłanka techniki gry «mogącej wpłynąć na przypadkowość wyniku gry», o jakiej mowa w tym przepisie, aktualizuje się już w momencie potencjalnej, hipotetycznej możliwości wpłynięcia na przypadkowość gry” – czytamy w uzasadnieniu orzeczenia drugiej instancji. „Przepis nie mówi o graczu (...), tylko o osobie stosującej technikę gry mogącą wpłynąć na przypadkowość wyniku gry i za taką technikę uznaje już sam fakt posługiwania się łącznością m.in. telefoniczną w celu sporządzania analizy przebiegu gry. Nie wymaga, aby analiza taka została w istocie sporządzona, aby zachowanie danej osoby rzeczywiście wpływało na ograniczenie przypadkowości wyników gry”. ©℗

orzecznictwo

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29 grudnia 2022 r., sygn. akt V ACa 576/22 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia