Ewelina Rogala, radca prawny, starszy prawnik w dziale postępowań spornych Kancelaria Kopeć Zaborowski
Tak. Należy ją jednak wnieść od wyroku sądu apelacyjnego. Od tego samego wyroku skarga nadzwyczajna przysługiwałaby też, gdyby przedsiębiorca nie złożył w sprawie skargi kasacyjnej. Skargi nadzwyczajnej nie może jednak wnieść do Sądu Najwyższego samodzielnie. W tym przypadku nie chodzi o konieczność sporządzenia jej przez profesjonalnego pełnomocnika, ale o to, że uprawnienie to przyznano wyłącznie prokuratorowi generalnemu, rzecznikowi praw obywatelskich oraz (w zakresie swojej właściwości) prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, rzecznikowi praw dziecka, rzecznikowi praw pacjenta, przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego, rzecznikowi finansowemu, rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców i prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Co zatem może zrobić przedsiębiorca? Może złożyć np. do prokuratora generalnego wniosek, by ten wniósł skargę w jego sprawie.