Mniej niż co czwarty incydent jest zgłaszany prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a mniej niż co piąty osobom, których dotyczą dane osobowe - takie dane przedstawia raport Związku Firm Ochrony Danych Osobowych za 2022 r. Co ciekawe, liczba informacji na temat naruszeń przekazywanych regulatorowi tylko nieznacznie zmalała. Z jednej strony może to wskazywać na znaczący wzrost samych incydentów, czyli głównie wycieków bądź kradzieży danych. Z drugiej zaś, że administratorzy coraz mniejszy odsetek z nich traktują jako poważne zagrożenie, które może skutkować naruszeniem praw lub wolności osób fizycznych.