Pod projektem ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1302) podpisało się kilkunastu senatorów opozycyjnych. Proponowanych zmian jest niewiele, ale jedna z nich istotna. Autorzy proponują dodanie w art. 73 ust. 2, zgodnie z którym „świadczenie usług atestacyjnych lub usług pokrewnych na rzecz badanej jednostki nie może być łączone z wykonywaniem doradztwa podatkowego na rzecz albo na zlecenie takiej jednostki”.