Z początkiem roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) zapowiedziało uporządkowanie zasad budowy budynków wielorodzinnych. Ma w tym pomóc m.in. zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie. Chodzi o to, by osiedla, ale także pojedyncze budynki wielorodzinne i ich otoczenie, były bardziej przyjazne dla mieszkańców.

Propozycje resortu