Ponad połowa z 15 rodzajów maszyn ogrodniczych, typu nożyce do żywopłotów i podkaszarki, nie przeszła kontroli Inspekcji Handlowej - poinformował w piątek UOKiK. Cztery modele miały wady konstrukcyjne, np. brak osłon ostrych elementów, nieprawidłowo działający przełącznik - dodano.

Jak podał w piątek UOKiK, od maja do lipca br. czterech wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej (Gdańsk, Lublin, Poznań i Warszawa) sprawdziło, czy wprowadzone do obrotu maszyny o napędzie elektrycznym i spalinowym, jak oferowane konsumentom nożyce do żywopłotów i podkaszarki, spełniają wymagania określone przepisami i nie stwarzają zagrożenia dla użytkowników.

Kontrolami objęto 13 przedsiębiorców, w tym siedem sklepów wielkopowierzchniowych, pięć placówek detalicznych i jednego sprzedawcę hurtowego.

Inspektorzy skontrolowali 15 rodzajów wyrobów: cztery modele nożyc elektrycznych do żywopłotu, trzy modele nożyc spalinowych do żywopłotu, cztery modele podkaszarek elektrycznych i cztery modele podkaszarek spalinowych. Jak dodano, 13 wyrobów wyprodukowano w Chinach, jeden – na Węgrzech (nożyce do żywopłotu elektryczne), natomiast w jednym przypadku (podkaszarka spalinowa) nie ustalono pochodzenia.

"Łącznie zakwestionowano osiem modeli wyrobów (53,3 proc. skontrolowanych) – siedem produkcji chińskiej, jeden o nieustalonym pochodzeniu" - wskazał UOKiK.

Jak podano, najwięcej wyrobów zakwestionowano z uwagi na niespełnienie wymagań formalnych, w tym wpływających na bezpieczeństwo użytkowania urządzeń (sześć wyrobów – 40 proc. skontrolowanych), natomiast z uwagi na nieprawidłowości o charakterze konstrukcyjnym zakwestionowano cztery (26,7 proc.).

UOKiK przekazał, że w pięciu przypadkach niewłaściwe oznakowanie (np. brak na wyrobie wymaganych ostrzeżeń dotyczących bezpiecznego użytkowania, jak: "Noś okulary ochronne"); w trzech przypadkach nieprawidłowe sporządzenie deklaracji zgodności (np. brak odniesienia do właściwych przepisów i norm zharmonizowanych zastosowanych w procedurze oceny zgodności, brak danych osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej); w jednym przypadku błędy w instrukcji obsługi (niepełne informacje i objaśnienia dotyczące bezpiecznego użytkowania).

Kontrola prawidłowości oznakowania CE, potwierdzającego domniemanie zgodności z wymaganiami, nie wykazała nieprawidłowości.

UOKiK przekazał, że łącznie cztery razy inspektorzy IH wystąpili do przedsiębiorców odpowiedzialnych za wprowadzenie maszyn do obrotu z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych w przypadku niezgodności o charakterze formalnym. Dwie sprawy zostaną skierowane do Prezesa UOKiK z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego. W czterech przypadkach zostaną skierowane zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania.

W wyniku badań laboratoryjnych w dwóch z czterech modeli podkaszarek spalinowych i dwóch z trzech modeli spalinowych nożyc do żywopłotu stwierdzono nieprawidłowości o charakterze konstrukcyjnym mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowania tego rodzaju narzędzi.

Zdaniem inspektorów stwierdzone niezgodności stwarzają ryzyko dla użytkowników. "Np. brak lub zastosowanie nieprawidłowej osłony transportowej grozi zranieniem podczas przenoszenia sprzętu, ryzyko takie stwarza również nieprawidłowe działanie przełącznika (urządzenie wyłącza się dopiero po jego dłuższym przytrzymaniu)" - wskazał UOKiK. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta