Konsekwencją braku przestrzegania znaków drogowych może być odpowiedzialność wykroczeniowa. Ma to normatywne podstawy w przepisach kodeksu wykroczeń, a szczególnie w art. 92. Czytamy w nim, że:
„§ 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.