O podwyższenie stawek opłat za badania techniczne pojazdów od lat apelują przedsiębiorcy prowadzący stacje diagnostyczne. Obowiązujące rozporządzenie określające ceny badań zostało wydane w 2004 r. i od tego czasu w większości pozostaje niezmienione. Za przegląd samochodu osobowego od 18 lat płaci się więc 98 zł.
Reagując na sygnały od właścicieli stacji, w grudniu ub.r. RPO zwrócił się do ministra infrastruktury o przeanalizowanie możliwości podwyższenia opłat. Rzecznik argumentował, że określone w rozporządzeniu ceny badań nie mogą być oderwane od kosztów ich przeprowadzenia, podczas gdy tak właśnie się dzieje w sytuacji braku waloryzacji opłat od 2004 r.