Tak. Postępowanie wójta nie było prawidłowe. Z kontekstu pytania należy wnioskować, że podatnicy podatku od nieruchomości (współwłaściciele) złożyli wniosek o umorzenie zaległości podatkowej. Z formalnego punktu widzenia takie działanie było jak najbardziej uprawnione, bo ma podstawy w przepisach ordynacji podatkowej.