Wojciech Szymczak, radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Media
Jej celem jest wdrożenie dyrektywy 2019/789 z 17 kwietnia 2019 r. ustanawiającej przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mających zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do reemisji programów telewizyjnych i radiowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 93/83/EWG. Zakres nowej dyrektywy pokrywa się z dyrektywą 93/83 – określa ona sposób, w jaki udzielane są użytkownikom zgody na transmisje, w tym reemisje programów. Ma ona charakter porządkujący, dopuszczając rozwiązania, które już są w polskich przepisach, lub nakazując dostosowanie przepisów w sposób, który był od wielu lat postulowany m.in. przez branżę telekomunikacyjną.

Porządkowanie przepisów