Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) w decyzji administracyjnej z 10 czerwca 2022 r. (sygn. ZSPR.440.1701.2018.FT.AJ) jednoznacznie stwierdził, że na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa AML) instytucje finansowe są uprawnione do wykonywania i zbierania kopii dokumentów tożsamości swoich klientów przy zawieraniu najprostszych nawet umów. W praktyce oznacza to, że zarówno klient będący konsumentem, jak i przedsiębiorca udający się do banku w celu założenia konta firmowego nie mogą odmówić zeskanowania swojego dowodu osobistego, jeśli chcą, żeby taki produkt bankowy został im udostępniony.

Przepisy AML rozstrzygające