4 lipca Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego oraz prawa upadłościowego. Ma on na celu wdrożenie postanowień dyrektywy nr 2019/1023, tzw. dyrektywy drugiej szansy. To kolejna istotna reforma polskich przepisów dotyczących restrukturyzacji i upadłości. Jakie ma to znaczenie dla przedsiębiorców?
Prawa restrukturyzacyjne i upadłościowe na przestrzeni ostatnich lat doświadczyły wielu zmian. Wszystkie te modyfikacje generalnie idą w dobrym kierunku. Niemniej tak częste zmiany, choćby nawet usprawniające różne procesy, mogą powodować niepewność u przedsiębiorców. Mogą oni zastanawiać się, czy jeśli otworzą postępowanie restrukturyzacyjne trwające co najmniej rok, nie zmienią się w tym czasie zasady prowadzenia takiego procesu. Ze względu na obowiązek transpozycji przepisów unijnych w przypadku dyrektywy drugiej szansy nie mamy jednak możliwości odstąpienia od jej implementacji.