Tak, bo z opisu wynika, że decyzja starosty jest nieprawidłowa pod względem zarówno formalnym, jak i merytorycznym.