W jednym miejscu będzie można sprawdzić, czy w danej lokalizacji jest szerokopasmowy internet oraz czy w najbliższym czasie jest on planowany.

Dostęp do szerokopasmowego internetu ma coraz większy wpływ na wybór miejsca, w którym zamierzamy się pobudować, kupić mieszkanie lub dom. Dzisiaj musimy to sprawdzać indywidualnie, wyszukując lokalnych dostawców internetu. Przedstawiony właśnie projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 777) ma to zmienić. Proponuje on utworzenie Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS), czyli bazy danych, w której każdy będzie mógł sprawdzić, czy w danej lokalizacji jest dostęp do szerokopasmowego internetu oraz czy jest on w ciągu trzech lat planowany.
„Brak jest publicznego systemu, który jako baza danych prezentowałby (aktualizowane w sposób ciągły) informacje o punktach adresowych, które są w zasięgu sieci szerokopasmowych. W związku z tym obywatele nie mają odpowiedniego dostępu do informacji o tym, czy mogą skorzystać z wybudowanych sieci szerokopasmowych, czy nie (w przypadku ich braku), jakiego rodzaju usługi są świadczone, jaka jest oferta dostępu do internetu szerokopasmowego – w tym cennik, oraz z kim należy się skontaktować w celu zawarcia umowy” – argumentuje potrzebę stworzenia systemu minister cyfryzacji.
Jednocześnie SIDUSIS będzie zawierał dane o pustostanach, co pozwoli dostawcom internetu zorientować się, gdzie nie ma sensu docierać z szerokopasmowym internetem.
Dostawcy internetu będą musieli na bieżąco, w każdy piątek, aktualizować informacje na temat dostępności szerokopasmowych łącz, ich maksymalnej przepustowości i danych kontaktowych. Tym, którzy nie będą wypełniać tego obowiązku, ma grozić kara finansowa od 100 zł do nawet 100 tys. zł. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do uzgodnień i konsultacji publicznych