Jest to pokłosie skargi, którą w lutym 2021 r. złożyła na ByteDance Europejska Organizacja Konsumentów (BEUC). Zwracała ona wówczas uwagę na notoryczne naruszanie praw użytkowników i wyświetlanie szkodliwych treści oraz reklam dzieciom. W wyniku skargi krajowe organy ochrony konsumentów państw członkowskich rozpoczęły dialog z właścicielami platformy.
Ostatecznie serwis zapowiedział liczne zmiany w funkcjonalności swojej aplikacji. Przykładowo użytkownicy mają zyskać możliwość zgłaszania reklam, które mogłyby potencjalnie wpływać na dzieci lub manipulować nimi w kierunku zakupu określonych dóbr czy usług. Zakazane mają być też treści reklamujące np. stosowanie używek czy inwestycje typu „wzbogać się szybko”.