Projektem w tym tygodniu zajmowała się komisja prawnicza, teraz czas na Stały Komitet Rady Ministrów i rząd. Nowelizacja wprowadzi zmiany w czterech ustawach: o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287), o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2070), o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 178) oraz o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275).
Jak poinformował nas Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który przygotował projekt, w związku z uwagami zgłoszonymi w konsultacjach (projekt skierowano do nich latem 2021 r.) zrezygnowano z dokonywania zmian w ustawie o wyrobach medycznych, doprecyzowano też wiele przepisów i definicji.