Obciążanie klientów wysokimi kosztami przy odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, brak terminu na wykonanie kontraktu, wprowadzanie w błąd co do ostatecznych kosztów wykonania instalacji, natrętny telemarketing przy użyciu botów – takie zastrzeżenia ma prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny do firm oferujących panele fotowoltaiczne.

Wczoraj ogłosił, że postawił zarzuty spółkom FG Energy oraz Krajowy Projekt Energetyczny (KPE) i wszczął postępowania wyjaśniające względem 10 innych.
KPE z Torunia miała m.in. nie informować konsumentów o przysługujących im prawach i utrudniać odstąpienie od zawartej umowy w terminie 14 dni. Prezes UOKiK podejrzewa, że spółka w ogóle nie wręczała klientom formularza odstąpienia od kontraktu. Z kolei FG Energy z siedzibą w Krakowie uniemożliwiała odzyskanie pieniędzy w momencie, gdy zaczęła już instalację paneli fotowoltaicznych. Obie spółki w swoich materiałach promocyjnych kusiły potencjalnych klientów wizją bezpłatnego audytu. Później okazywało się jednak, że jego koszt wynosił nawet kilka tysięcy złotych. FG Energy (jak wynika ze skryptów rozmów dla jej przedstawicieli handlowych) powoływała się na współpracę z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Z ustaleń UOKiK wynika, że taka współpraca nie miała miejsca.
Urząd przygląda się też 10 innym spółkom zajmującym się fotowoltaiką: 3S Group OZE, Centrum Energii Odnawialnej INTI, Edison Energia, Energa Obrót, Euro CallCenter, Modern Energy Pro, PGEOZE PV, Sunday Polska, Woltanic oraz Woltex Development. Ich oferta, praktyki i wzorce umów są analizowane pod kątem możliwości postawienia zarzutów naruszania zbiorowych interesów konsumentów lub stosowania klauzul niedozwolonych. Grozi za to kara do 10 proc. rocznego obrotu.
W przypadku firmy Euro CallCenter zajmującej się telemarketingiem w zakresie fotowoltaiki prezes UOKiK zawiadomił prokuraturę i prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o tym, że może dochodzić do niedopuszczalnego przetwarzania danych osobowych konsumentów.
Na łamach DGP opisywaliśmy nieetyczne praktyki sprzedawców paneli fotowoltaicznych („Zrobieni na zielono”, Magazyn DGP z 6 sierpnia 2021 r.). Wskazywaliśmy wówczas, że w 2020 r. wpłynęło do prezesa UOKiK 60 skarg na handlowców. Teraz dowiadujemy się, że w ubiegłym roku ta liczba wzrosła dwukrotnie.