Uchwalona w minionym tygodniu i już obowiązująca ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) zakłada, że wojewodowie mogą zapewniać uchodźcom pomoc w zakresie zakwaterowania, całodziennego wyżywienia, transportu do miejsc zakwaterowania czy punktów udzielania wsparcia. Mogą też zapewniać środki czystości, higieny osobistej i inne produkty. Poza tym ostatnim punktem umowy związane z udzielaniem tej pomocy można zawierać z pominięciem przepisów o zamówieniach publicznych. Mówiąc wprost – administracja publiczna nie musi organizować przetargów. W praktyce przewidywane zwolnienie obejmie głównie zakup żywności i wynajem środków transportu. Zakup czy najem budynków i tak nie podlega bowiem przepisom o zamówieniach, a raczej mało prawdopodobne jest, by na szybko zlecano budowę nowych, specjalnie na potrzeby zakwaterowania uchodźców. Zarówno możliwość (bo nie będzie to obowiązek) organizowania wspomnianej pomocy, jak i zwolnienie z przepisów zamówieniowych przewidziano w art. 12 ustawy.
Informacje w biuletynie