Przedsiębiorcy jednoosobowi coraz częściej zastanawiają się nad zmianą formy prowadzenia działalności gospodarczej na spółkę, m.in. właśnie komandytowo-akcyjną. A to z powodu, że ostatnie lata przyniosły wiele zmian podatkowych, m.in. od stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy tzw. Polskiego Ładu, które znacząco zwiększają obciążenia publicznoprawne osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jednocześnie zmniejszono stawkę CIT dla małych podatników (z 15 do 9 proc.), podwyższając próg stosowania tej stawki aż do 2 mln euro, a także obejmując spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne tzw. estońskim CIT.
Powody popularności