Kwestia odpowiedzialności za długi podatkowe byłych członków zarządu spółek kapitałowych nabrała w ostatnich latach nowego wymiaru. Chodzi o przepisy ordynacji podatkowej o solidarnej odpowiedzialności członków zarządu za długi spółki powstałe w okresie, w którym pełnili swoje funkcje. Jak się okazuje, przepisy te - zastosowane przez organ podatkowy już po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez byłego prezesa zadłużonej spółki - mogą oznaczać kolejny dług do spłaty! Nawet jeśli od rezygnacji z funkcji minęło wiele lat. Urząd skarbowy może dopominać się uiszczenia podatków za spółkę od byłego członka zarządu, który ogłosił upadłość konsumencką, oczyścił już swoją kartę i uwolnił się od długów. O tym, że tak może być, świadczą konkretne przypadki, w tym sprawy w sądach. [ramka]
Kazus z praktyki