Coraz więcej urządzeń korzysta z internetu rzeczy. W przypadku technologii mobilnych wymaga to zastosowania kart telefonii komórkowej. Są one przykładowo instalowane w nowoczesnych samochodach, co pozwala chociażby na aktualizację oprogramowania czy pokazywanie bieżącej sytuacji w nawigacji. Firmy telekomunikacyjne dostarczające takie karty ponoszą opłaty – osobne za każdy numer w ruchomej sieci publicznej i osobne dla tzw. wyróżników dla komunikacji. Ministerstwo Cyfryzacji w projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji proponuje obniżenie tych ostatnich. Dla przykładu – za najdroższy, trzycyfrowy wyróżnik operator płaci dziś 179 tys. zł rocznie, a zgodnie z projektem miałby płacić 95 tys. zł. Opłata za najtańszy, sześciocyfrowy wyróżnik dla komunikacji maszyna-maszyna miałaby spaść ze 179 zł do 95 zł.
Etap legislacyjny