W związku z pandemią uprościliście reguły upadłości konsumenckiej i postępowanie restrukturyzacyjne, jak ocenia pan dotychczasowy bilans tych rozwiązań?
Przygotowanie triady rozwiązań dotyczących: upadłości konsumenckiej, ustawy o zawodzie doradcy restrukturyzacyjnego oraz uproszczonej restrukturyzacji przedsiębiorstw uważam za nasze ogromne osiągnięcie. Wszystkie te trzy rozwiązania okazały się sukcesem.