TK uznał wczoraj, że wspomniane rozwiązania nie naruszają ustawy zasadniczej. Jednocześnie umorzył postępowanie w zakresie dwóch kluczowych regulacji, czyli tych ustanawiających zakaz powierzania pracy w handlu w niedzielę oraz 32 wyjątki od takich ograniczeń. Zdania odrębne złożyło dwóch sędziów z pięcioosobowego składu.
Wniosek do trybunału o zbadanie konstytucyjności przepisów złożyła Konfederacja Lewiatan. Zakwestionowała m.in. art. 5 ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 936). Zdaniem pracodawców przewidziany w nim zakaz sprzedaży narusza m.in. zasady ochrony pracy oraz wolności jej wykonywania (pozbawia pracowników części dotychczas wykonywanej pracy, a w rezultacie zmniejsza ich dochody). Z kolei art. 6 ustawy, przewidujący wyjątki od ograniczeń, niezgodnie z prawem różnicuje pracodawców (określając arbitralnie placówki, których nie obejmują ograniczenia). Trybunał umorzył jednak postępowanie w zakresie tych zarzutów. Uznał, że Konfederacja Lewiatan, jako organizacja pracodawców, nie ma legitymacji do zainicjowania postępowania w zakresie art. 5 (bo zarzut dotyczy praw pracowników, a nie zatrudniających).