Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził w postanowieniu z 3 marca 2021 r. (sygn. akt III SA/Wr 27/21), że działalność Polskiego Funduszu Rozwoju w zakresie rozpoznawania wniosków o udzielenie pomocy w ramach programu rządowego jest działalnością administracji publicznej i jako taka powinna podlegać kontroli sądów administracyjnych. Wniosek zatem można wyciągnąć z tego jeden: przedsiębiorcy, którym np. odmówiono wypłacenia subwencji lub wypłacono kwotę zaniżoną, mogą złożyć odwołanie od takiej decyzji PFR do warszawskiego sądu administracyjnego (ze względu na to, że fundusz ma siedzibę w stolicy). Choć jest to na razie tylko postanowienie WSA i sprawą zajmie się jeszcze właściwy WSA w Warszawie, to nie da się ukryć, że ciekawe i ważne.
Wielu na to czekało