Rozwiązania te znalazły się w nowelizacji rozporządzenia w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, która została właśnie opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 713.
Instrumenty wsparcia obejmą branże najbardziej poszkodowane w wyniku obecnych obostrzeń sanitarnych. Chodzi m.in. o branżę beauty czy sprzedawców detalicznych.