Obsługiwana przez nasze biuro rachunkowe Y spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) prowadzi piekarnię. Pieczywo oferuje we własnych sklepach, gdzie sprzedaż jest ewidencjonowana na kasie fiskalnej, a także innym firmom. Spółka dokonała dwóch dostaw pieczywa dla niepowiązanej firmy X (podatnik VAT czynny): 31 stycznia 2022 r. (na kwotę netto 1000 zł) oraz 1 lutego 2022 r. (na kwotę 2000 zł). Na udokumentowanie dostawy nr 1 spółka wystawiła 2 lutego 2022 r. fakturę na kwotę brutto 1050 zł, w tym VAT: 50 zł (według stawki 5 proc.), a 10 lutego 2022 r. na udokumentowanie dostawy nr 2 fakturę na kwotę brutto 2000 zł (bez VAT z uwagi na stawkę 0 proc.). W przypadku obu dostaw spółka dowiozła sprzedane pieczywo do firmy X własnym środkiem transportu. Spółka nie otrzymała jeszcze zapłaty za sprzedane pieczywo. Jej rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, a VAT i zaliczki na CIT rozlicza na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Dla spółki właściwa jest stawka CIT w wysokości 19 proc. Jak spółka powinna rozliczyć VAT i CIT od obu dostaw?
VAT