Marek Tejchman: rząd

4 listopada 2015 r.

Szałamacha: Banki powinny obsługiwać gospodarkę, a nie rządzić nią