Dyskusja dotyczyła sytuacji w tych państwach oraz form pomocy, jakich Unia Europejska może udzielić. Rozmawiano też o napięciach na Bliskim Wschodzie, ze szczególnym uwzględnieniem sporu między Iranem a Arabią Saudyjską. Wśród tematów znalazły się też konflikt izraelsko - palestyński, zagrożenie terrorystyczne oraz kryzysy - humanitarny i migracyjny.

Rada do spraw zagranicznych Unii Europejskiej omówiła też stan reform na Ukrainie. Ministrowie zgodzili się, że potrzeba dalszego wsparcia ze strony Unii w procesie ich wdrażania.