Sędzia Dariusz Mazur powiedział, że biorąc pod uwagę polskie prawo i polsko-amerykańską umowę o ekstradycji, a także europejską konwencję o ochronie praw człowieka, obywatel polski i francuski Roman Polański, poszukiwany w Stanach Zjednoczonych w związku ze stosunkiem seksualnym z nieletnią, nie może zostać poddany ekstradycji do tego kraju. W ocenie sądu, ekstradycja byłaby związana z pozbawieniem Polańskiego wolności co najmniej na kilka miesięcy, przy czym prawdopodobnie musiałby przebywać w warunkach trudnych dla osoby w podeszłym wieku.

Sędzia dodał, że postępowanie w sprawie Polańskiego dotyczyłoby kwestii proceduralnych sprzed blisko 40-lat, którym początek dało naruszenie zasad uczciwego postępowania przez amerykańskiego sędziego i prokuratora. Zdaniem sądu kwestie te mogą być rozstrzygnięte przez amerykański wymiar sprawiedliwości pod nieobecność poszukiwanego.

Sędzia Mazur podkreślił, że Polański przyznał się do przestępstwa, które w momencie popełnienia, w roku 1977, było w Stanach Zjednoczonych zagrożone karą do 50 lat więzienia. Później karę tę złagodzono do dwóch lat.

Dokładne uzasadnienie decyzji sądu w sprawie Polańskiego ma zostać przedstawione za tydzień, ze względu na skomplikowany charakter sprawy.