Jak podkreślono w przygotowanym przez MSW projekcie zarządzenia premiera koordynacja działań policyjnych związanych z zabezpieczeniem uroczystości będzie realizowana na poziomie Komendy Głównej Policji. Do zabezpieczenia zostaną użyte m.in. policyjne oddziały prewencji, pododdziały antyterrorystyczne, oficerowie służb kryminalnych oraz lotnictwo.

"W ocenie policji skutecznym sposobem przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom, w tym związanym z natężeniem ruchu osobowego i pojazdów podczas ogólnopolskich uroczystości patriotycznych, będzie udział funkcjonariuszy i zasobów Żandarmerii Wojskowej we wsparciu działań policji, w szczególności poprzez wzmocnienie policyjnych sił i środków na głównych szlakach komunikacyjnych i trasach przemarszów" - wskazano.

Do zabezpieczenia obchodów Święta Niepodległości w Warszawie planowany jest udział 800 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

Przez trzy doby żołnierze żandarmerii w stosunku do cywilów będą mieli takie same uprawnienia jak policjanci. Będą mogli np. wylegitymować każdą osobę, zatrzymać ją, a w razie uzasadnionego podejrzenia, że popełniła przestępstwo, dokonać kontroli osobistej, a gdy ktoś nie podporządkuje się ich poleceniom, zastosować środki przymusu bezpośredniego, a nawet - w określonych ustawą przypadkach - użyć broni palnej.

Na co dzień uprawnienia ŻW są węższe. Żandarmeria ma prawo kontrolować żołnierzy w służbie czynnej, pracowników wojska (ale w ściśle określonych przypadkach), a także osoby przebywające na terenie należącym do armii.