Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska uważa, że to dyrektor placówki, jeżeli ma kontrakt z NFZ, powinien znaleźć lekarza, który wykona świadczenie. Do tej pory medycy, którzy powoływali sie na klauzulę sumienia i tak nie informowali pacjentów, pozostawiając ich samym sobie.

Zdaniem Krystyny Kozłowskiej najlepiej, gdyby dyrektorzy szpitali widzieli, który lekarz nie wykonuje świadczeń niezgodnych z jego sumieniem, mogliby taką listę wywiesić w dostępnym miejscu.

Jeżeli lekarz odmawia wykonania zabiegu, należy powiadomić o tym jego dyrektora. Skargi związane z łamaniem praw chorych można kierować do Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Numer bezpłatnej infolinii to 800 190 590.