Wcześniej podobnie sąd zdecydował ws. skargi dot. Twardej 10. Podobnie jak wtedy, wniosek o wyłączenie sędzi ze sprawy Twardej 8 złożył występujący w imieniu komisji Kamil Zaradkiewicz.

Jak przyznał, powód złożenia wniosku o wyłączenie sędzi Elżbiety Sobielarskiej jest taki sam, jak w poprzedniej sprawie. Wówczas Zaradkiewicz mówił, że Sobielarska uczestniczyła w wydawaniu orzeczeń weryfikujących rozstrzygnięcia w ramach "dzikiej reprywatyzacji" i nie dostrzegła żadnych nieprawidłowości.

Przewodniczący rozprawie sędzia Dariusz Chaciński ponownie wskazał, że konieczne jest odroczenie rozprawy, aby rozpoznać wniosek złożony przez Zaradkiewicza.

Nowe terminy rozpraw nie są na razie znane. Pełnomocnik miasta przed WSA mec. Bartosz Przeciechowski pytany przez PAP o dalszą procedurę powiedział, że po złożeniu wniosku o wyłączeniu sędziego i odroczeniu sprawy, sędzia Sobielarska powinna złożyć oświadczenie, czy istnieją podstawy do wyłączenia jej z rozprawy. Wniosek Zaradkiewicza – jak zaznaczył mec. Przeciechowski – będzie następnie rozstrzygnięty przez trzech innych sędziów, a postanowienie w tej sprawie musi zostać doręczone stronom, w szczególności wnioskującej o wyłączenie sędziego.

Mec. Przeciechowski dodał, że strona - w tym przypadku komisja - ma prawo złożyć zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jeśli jej wniosek o wyłączenie sędziego nie zostanie uwzględniony. Jak kontynuował, od wpłynięcia takiego zażalenia do rozstrzygnięcia NSA mija zwykle około czterech miesięcy.

Zapytany, kiedy w związku z tym spodziewa się rozstrzygnięcia sądu ws. skarg na decyzje komisji odnoszące się do Twardej 8 i 10, odpowiedział: "Myślę, że najwcześniej sąd wojewódzki wróci do tego w październiku, listopadzie" tego roku.

WSA wyznaczył na piątek jeszcze rozpoznanie na rozprawach dwóch skarg na decyzje komisji weryfikacyjnej - ws. dawnej ul. Siennej 29. Do tych rozpraw wyznaczony jest ten sam skład, co przy sprawach dot. ul. Twardej - sędziowie: Dariusz Chaciński, Joanna Skiba i Elżbieta Sobielarska.

Ponadto na posiedzeniach niejawnych tego dnia sąd ma rozpoznać skargi na decyzje komisji dot. nieruchomości na Placu Defilad pod dawnymi adresami: ul. Wielka 6/ul. Złota 19; ul. Zielna 7/Złota 17; ul. Wielka 2/Chmielna 50.