Z powodu wniosków o wyłączenie sędziów zdjęte z wokandy zostały trzy posiedzenia niejawne ws. skarg na decyzje komisji weryfikacyjnej dot. nieruchomości pod dawnymi adresami przy ul. Wielkiej, Złotej i Chmielnej - poinformował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

W piątek WSA odroczył także cztery jawne rozprawy ze skarg na decyzje komisji weryfikacyjnej dot. nieruchomości przy ul. Twardej 8 i 10 oraz Siennej 29. We wszystkich tych sprawach reprezentujący komisję weryfikacyjną Kamil Zaradkiewicz złożył wnioski o wyłączenie sędziów - Elżbiety Sobielarskiej w sprawach Twardej i Dariusza Chacińskiego w sprawach Siennej.

"Nie powinno być tak – bo może to wpływać na negatywny odbiór społeczny - żeby sędzia, który uczestniczył w wydawaniu orzeczeń, które potem były przyczyną takiej, a nie innej praktyki stosowania prawa przez m.st. Warszawa, oceniał także rozstrzygnięcia, które dotyczą weryfikacji tak naprawdę tych patologicznych reprywatyzacji" – mówił Zaradkiewicz.

WSA na piątek na posiedzeniach niejawnych - w innym składzie - wyznaczył także rozpoznanie skarg na decyzje komisji z 14 listopada zeszłego roku dot. nieruchomości na Placu Defilad pod dawnymi adresami: ul. Wielka 6/ul. Złota 19; ul. Zielna 7/Złota 17; ul. Wielka 2/Chmielna 50.

"Sprawy skierowane do rozpoznania na posiedzenie niejawne w trybie uproszczonym, ze skarg na decyzje komisji weryfikacyjnej z 14 listopada 2017 r. w przedmiocie uchylenia decyzji Prezydenta m.st. Warszawy i umorzenia postępowania administracyjnego, zostały zdjęte z wokandy z uwagi na złożone przez organ 7 czerwca wnioski o wyłączenie ze składu orzekającego sędziów WSA w Warszawie Przemysława Żmicha i Jolanty Dargas" - poinformował w komunikacie w piątek po południu WSA.

Jak dodał "ponadto w sprawach tych 4 czerwca organ złożył wnioski o wyłączenie sędziego WSA w Warszawie Małgorzaty Bonieckiej-Płaczkowskiej, które sąd postanowieniami z 7 czerwca oddalił". W komunikacie zaznaczono, że postanowienia te są nieprawomocne, a stronom postępowania przysługuje możliwość złożenia zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego.