Na konferencji prasowej zorganizowanej w trakcie konwencji Czarzasty poinformował, że SLD razem ze swoimi partnerami pójdzie do wyborów samorządowych do sejmików pod szyldem SLD Lewica Razem. "Konwencja podtrzymała swoją decyzję, którą podjęła wcześniej - będą miłe rozmowy z innymi partiami demokratycznymi w Polsce, ale idziemy pod szyldem SLD Lewica Razem z naszymi partnerami z OPZZ, z Unią Pracy, z PPS i z wieloma partiami i stowarzyszeniami, które dzisiaj były naszymi gośćmi" - podkreślił szef SLD.

Sekretarz generalny SLD Marcin Kulasek poinformował, że podczas konwencji wszyscy członkowie absolutorium otrzymali wotum zaufania. "Partia jest silna, partia jest mocna, partia ma siłę i wystartuje w wyborach samorządowych na szczeblu sejmików pod szyldem SLD Lewica razem" - zaznaczył.

Rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska poinformowała, że na konwencji przyjęty został program partii na wybory samorządowe o nazwie "Silny samorząd, demokratyczna Polska". "To są wyznaczone najważniejsze filary, które będą dla nas wskazówkami, jak dalej w samorządach te programy mają być doprecyzowane, już na poziomie lokalnym" - mówiła.

Program opiera się na kilku filarach. Wiceprzewodniczący SLD Krzysztof Gawkowski powiedział w piątek PAP, że jednym z nich jest - jak mówił - wsparcie dla rodziców i dzieci, i tu SLD proponuje m.in. wprowadzenie bezpłatnego, dostępnego dla każdego dziecka żłobka, wyprawki dla dzieci rozpoczynających edukację w pierwszej klasie szkoły podstawowej w wysokości 500 zł czy darmowe korepetycje i inne zajęcia. Ponadto, SLD chce, by w każdej szkole rzeczywiście odbywały się lekcje etyki.

Wśród propozycji SLD dotyczących kwestii zdrowia, Gawkowski wymienił m.in.: wprowadzenie opieki dentystycznej w każdej szkole oraz finansowanie in vitro z budżetu gmin i województw. SLD postuluje też, by "w każdej gminie prowadzony był obowiązkowy coroczny monitoring jakości powietrza".

W części programu poświęconej sytuacji emerytów SLD proponuje kartę seniora. Tak, aby - mówił Gawkowski - "każda osoba, która ukończyła 60 lat, otrzymała kartę zniżek na usługi zdrowotne, rekreacyjne, edukacyjne i sportowe". "Chcemy też dobrej opieki zdrowotnej dla seniorów, czyli chcemy, żeby w każdej gminie były przyjmowane programy zdrowotne dedykowane dla mieszkańców, którzy ukończyli 60 lat" - dodał. SLD proponuje również, by osoby, które ukończą 65. rok życia, miały prawo do darmowych przejazdów lokalną i regionalną komunikacją.

SLD ma też w swym programie rozwiązania dotyczące mieszkalnictwa komunalnego. Jedną z nich jest - jak powiedział Gawkowski - propozycja, by "10 proc. rocznych dochodów własnych gminy" było kierowane na budownictwo komunalne. Wiceszef SLD powiedział, że jego partia chce również, by "osoby, które żyją blisko minimum socjalnego, które mają jakieś niepełnosprawności, mogły mieć łatwiejszy dostęp do mieszkania".