Dziś kolejka dziennikarzy czekających na wejście do czytelni IPN była zdecydowanie krótsza niż w poniedziałek, kiedy Instytut udostępnił teczki tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek. Obecnie dziennikarze zapoznają się z setkami stron dokumentów zawierających między innymi odręczne wspomnienia Czesława Kiszczaka z grudnia 1970 roku, maszynopis książki o komunistycznym generale czy notatkę opisującą skład i strukturę IV departamentu MSW z października 1984 roku. Ta jednostka zajmowała się rozpracowywaniem Kościoła.

To właśnie w październiku 84 roku doszło do morderstwa ks. Jerzego Popiełuszki. W udostępnionych materiałach jest również teczka zawierająca informacje z lat 1980-81 dotyczące - jak napisano - przygotowań państw ościennych do interwencji w Polsce.