Polska nie była wyjątkiem. I choć w szkołach korzystano z dzienników elektronicznych czy z interaktywnych tablic (zdecydowanie rzadziej) to mówienie o zaawansowanym procesie cyfryzacji w szkołach byłoby mocno na wyrost. A potem przyszła pandemia… Niemal z dnia na dzień edukacja stanęła przed nowym wyzwaniem.

Jak wynika z badania użytkowników programu eTwinning, nauczyciele, którzy mieli doświadczenie w realizacji projektów online z partnerami z zagranicy poradzili sobie z tym wyzwaniem lepiej. Posiadali bowiem kompetencje cyfrowe, znali narzędzia komunikacji online, używali poczty e-mail, a wielu z ich uczniów było przyzwyczajonych do tego typu pracy.

Te trudne początki już za nami. Co czeka szkoły w niedalekiej przyszłości?

Reklama

Przede wszystkim nie wolno zmarnować potencjału i zdobytych umiejętności, ale kto się nie rozwija ten się cofa. Trzeba więc nadal szybko podnosić kompetencje cyfrowe wszystkich nauczycieli, uspójnić system nauki online, promować jednolitą platformę edukacji zdalnej (wykorzystywaną także po pandemii), która pozwoli na ujednolicenie narzędzi i systemów oceniania uczniów.

Jak będzie się rozwijać cyfrowa szkoła? Jakie trendy widać na horyzoncie? Czy podążymy w kierunku nauczania hybrydowego? Jak w działaniach cyfryzacyjnych polską szkołę mogą wspomagać programy Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności? O tym rozmawiali uczestnicy panelu podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Lista gości:

  • Anna Zalewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego
  • Mirosława Stachowiak-Rózecka, Poseł, Przewodniczaca Komisji Edukacji, Nauki i Młodziezy
  • Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech – Szef Centrum GovTech
  • dr Paweł Poszytek, Dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarnosci
  • Bartosz Stebnicki, Członek Zarzadu Microsoft
  • Andrzej Sadłowski, Rhino Business Solutions

Debatę poprowadził Jakub Kapiszewski, dziennikarz „Dziennika Gazety Prawnej”

Pełna relacja z debaty: https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8243302,uczmy-sie-od-innych-i-pokazujmy-dobre-praktyki.html

foto: materiały prasowe