Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawił projekt kandydatury Odessy do organizacji Międzynarodowej Wystawy w 2030 roku - poinformowało we wtorek biuro ukraińskiej głowy państwa.

Zełenski zgłosił projekt odeskiej kandydatury w ramach 171. Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Biura Wystaw Światowych.

"W tym roku Ukraina stała się globalnym przykładem odwagi. A miliardy ludzi na wszystkich kontynentach zobaczyły, co znaczy ukraińska niezłomność i dlaczego rosyjski terror nie osiągnie swojego celu. I zobaczą, że Ukraina stanie się wzorem odbudowy" - powiedział ukraiński prezydent.

A w 2030 roku, kiedy odbudowa Ukrainy będzie już zaawansowana, to właśnie na Ukrainie zobaczymy, do czego zdolna jest ludzkość, kiedy wszystkie narody współpracują dla pokoju i bezpieczeństwa, dla rozwoju i lepszej przyszłości dla wszystkich ludzi" - dodał

"Czy to sprawiedliwe, że Wystawy Światowe tak długo omijały naszą część Europy? Warto to naprawić. I idealnie jest naprawić to w Odessie, w mieście, które zawsze było i jest wielonarodowe i wielokulturowe" - podsumował. (PAP)