Komisja Europejska przedstawiła we wtorek pakiet wniosków ustawodawczych mających na celu wzmocnienie przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednym z elementów planu jest utworzenie nowej unijnej instytucji do walki z praniem pieniędzy.

Celem zaprezentowanego pakietu jest "usprawnienie wykrywania podejrzanych transakcji i podejrzanej działalności" oraz zamknięcie luk prawnych wykorzystywanych przez przestępców do prania nielegalnych dochodów lub finansowania działalności terrorystycznej za pośrednictwem systemu finansowego - deklaruje KE.

Zaproponowane środki mają wzmocnić istniejące ramy regulacyjne UE w tej dziedzinie przez uwzględnienie nowych i pojawiających się wyzwań związanych z innowacjami technologicznymi - przekonuje KE. Należą do nich waluty wirtualne, bardziej zintegrowane przepływy finansowe na jednolitym rynku oraz globalny charakter organizacji terrorystycznych.

"Każdy nowy skandal związany z praniem pieniędzy to o jeden skandal za dużo oraz sygnał, że praca nad zlikwidowaniem luk w naszym systemie finansowym nie dobiegła jeszcze końca. W ostatnich latach dokonaliśmy ogromnych postępów. Nasze unijne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy należą obecnie do najbardziej rygorystycznych na świecie. Teraz jednak muszą być konsekwentnie stosowane i ściśle nadzorowane, aby dopilnować, aby były naprawdę skuteczne. Dlatego podejmujemy dziś te śmiałe działania, aby uniemożliwić pranie pieniędzy i aby przestępcy nie mogli czerpać zysków z nielegalnych źródeł" - powiedział wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis.

Głównym elementem "śmiałych działań" ma być utworzenie nowego unijnego organu, który "nada nowy kształt nadzorowi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy" i finansowaniu terroryzmu w UE oraz przyczyni się do zacieśnienia współpracy między jednostkami analityki finansowej.

Nowa instytucja będzie centralnie koordynować działania organów krajowych, tak aby sektor prywatny "prawidłowo i spójnie stosował unijne przepisy". Organ ten będzie również wspierać prace jednostek analityki finansowej w celu poprawy ich zdolności analitycznych w zakresie nielegalnych przepływów. Dzięki temu informacje wywiadu finansowego staną się kluczowym materiałem do wykorzystania przez organy ścigania.

Do szczegółowych zadań nowego urzędu będzie należało m.in. ustanowienie jednolitego zintegrowany systemu nadzoru w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w całej UE; bezpośrednie monitorowanie niektórych z najbardziej ryzykownych instytucji finansowych, które prowadzą działalność w dużej liczbie państw członkowskich lub wobec których może być konieczne podjęcie natychmiastowych działań, aby przeciwdziałać bezpośredniemu ryzyku; koordynowanie krajowych organów nadzoru; wspieranie współpracy między krajowymi jednostkami analityki finansowej i prowadzenie wspólnych analiz przepływów finansowych o charakterze transgranicznym.