W planach obrad 15. posiedzenia Sejmu m.in. rządowy projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej oraz prace nad usprawnieniem działań Sił Zbrojnych RP. Będzie także pierwsze czytanie projektu ustaw wspierających odbiorców energii. W czwartek, 11 lipca rozpoczyna się pierwsze lipcowe posiedzenie Sejmu X kadencji. Jak wygląda szczegółowy harmonogram prac sejmowych?

Obrady 15. posiedzenia Sejmu

Z informacji podanych na oficjalnej stronie Sejmu RP wynika, że obrady rozpoczną się w czwartek, 11 lipca 2024 r. Będzie to 15. posiedzenie Sejmu X kadencji. Zaplanowano je na dwa dni. Posłowie spotkają się 11 i 12 lipca (czwartek i piątek). Początek czwartkowych obrad zaplanowano na godzinę 10:00.

Prawo komunikacji elektronicznej

Początek obrad 15. posiedzenia Sejmu to prace nad rządowym projektem ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej. Dotyczy on ustanowienia Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Idea ta ma poprawić pozycję konsumentów na rynku usług telekomunikacyjnych, wprowadzić m.in. możliwość otrzymania przez abonentów pre-paid zwrotu pozostałych na koncie środków z doładowań, w przypadku wygaśnięcia ważności konta, a także zwiększyć elastyczności przy zawieraniu i rozwiązywaniu umów. Ponadto, jak wskazują projektodawcy, realizuje ona kamień milowy C3L, czyli nowy akt prawny służący likwidacji barier we wdrażaniu sieci 5G w ramach reformy C1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Jaki jest harmonogram pierwszego dnia 15. posiedzenia Sejmu RP?

Na oficjalnej stronie Sejmu RP zamieszczono porządek dzienny pierwszego dnia 15. posiedzenia Sejmu. Czwartkowy harmonogram prac wygląda następująco:

  • godz. 10:00-12:30 – Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druki nr 176 i 477), (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła), (pkt),
  • godz. 12:30-14:00 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej (druki nr 423 i 506), (pkt) oraz Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej (druki nr 424 i 507), (pkt), (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła w łącznej dyskusji nad pkt i pkt),
  • godz. 14:00-15:30 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia działań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji oraz Straży Granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa (druki nr 471, 471-A i 505), (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła), (pkt),
  • godz. 15:30-17:30 – Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (druk nr 494), (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła), (pkt),
  • godz. 17:30-17:45 – Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Prokuratora Krajowego z dnia 19 czerwca 2024 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Marcina Romanowskiego (druk nr 504), (pkt),
  • godz. 17:45-18:30 – Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 508), (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła), (pkt),
  • godz. 18:30-19:15 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Norwegii o zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Norwegii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 5 czerwca 1990 r., zawartego dnia 27 czerwca 2023 r. i 18 lipca 2023 r. (druki nr 294 i 476), (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła), (pkt),
  • godz. 19:15-20:30 – ew. oświadczenia poselskie.